Klar-syn/følelse/hørsel

Fjern blokkeringer fra det 3 øyet og øk ditt klarsyn ved hjelp av krystaller.

Det 3 øyet er et av våre hovedchakraer, og ligger ca midt i pannen, litt over øyenbrynene. Det er også kjent som det indre øyet.

Det tredje øyet er ofte forbundet med visjoner, klarsyn, forutanelser, og ”ut av kroppen opplevelser” Hvis du føler at energien her er blokkert, eller du ønsker å styrke/åpne ditt klarsyn, kan du bruke Sodalitten, en krystall som er kjent for å gi økt åndelig bevissthet.

Les mer: Fjern blokkeringer fra det 3 øyet og øk ditt klarsyn ved hjelp av krystaller.

Synske krefter - Koble seg til universets energi

Denne skjulte kraften er tilgjengelig for dem som anerkjenner og godtar at det er en høyere sfære av kjennskap og kommunikasjon utover sine egne fysiske kropper. Universet er full av denne ubegrensede energien som kan bli benyttet av nesten alle som vil gjøre innsats for å fokusere og innstille seg selv for dets subtile vibrasjoner. Disse vibrasjonene er ikke bare for personer med evner, men for alle som gjør forsøk på å lære dens hemmeligheter. Nesten alle synske mennesker er det fordi de gjenkjenner tegnene på denne energien og fokuserer sin oppmerksomhet på dens virkemåter som er det store som kreves for å utvikle den. Hvis de ikke hadde fokusert sin oppmerksomhet på det, da ville de ikke vært hva de er.

Les mer: Synske krefter - Koble seg til universets energi

Øvelser for å øve opp Klar-syn/følelse/hørsel

Øvelse for å utvikle klarsyn :

Denne øvelsen går i hovedsak ut på å stimulere ditt 3. øye, som er et av to energisenter som er forbundet med klarsynet. Sett deg ned et rolig og behagelig sted, og lukk øynene. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan du begynner å slappe av. Se for deg ditt 3. øye og hvordan hvitt lys strømmer inn i dette energisenteret. Fremsi mantraet ”rens og balansere” og vent til du føler deg klar. Det er viktig at du ikke forsøker å tvinge senteret til å åpne seg, men lar prosessen gå sin gang. Vær oppmerksom på alt du ser under denne meditasjonen, det være seg farger, symboler og/eller bilder. Kanskje opplever du å ikke se noe i begynnelsen, dette er veldig vanlig, resultatene kommer først når du er rede for det.

Det kan være lurt å skrive ned dine observasjoner i etterkant av øvelsen, slik at du lærer å forstå "ditt språk". Å få forståelse for sitt eget symbolspråk er meget viktig, med tanke på en fremtidig reading. Bruk gjerne litt tid på å lære om fargenes betydning og hva symboler står for, men følg magefølelsen, først og fremst. Det som er riktig for andre, behøver ikke å være riktig for deg. For eksempel kan noen hevde at fargen grønn har med misunnelse å gjøre, mens andre forbinder fargen med healing (gi/motta), grøde og vekst. Rødt kan stå for kjærlighet, lidenskap eller styrke, men også sinne og frustrasjon

 

Øvelse for å utvikle klarfølelse :

Legg deg ned et stille og behagelig sted og la tankene flyte. Tenn gjerne noen lys, dersom dette hjelper deg å slappe av. Fokuser på pusten din og føl hvordan brystkassen hever og senker seg for hvert åndedrag. Gjør dette i noen minutter. Ta noen dype åndedrag – inn gjennom nesen og ut gjennom munnen – før du retter oppmerksomheten mot pulsen og hjerteslagene dine. Gjenta noen ganger til du er godt avslappet, dvs. når du begynner å kjenne deg litt nummen. Nummenheten er normalt og en del av øvelsen.

Når du kjenner at du blir nummen, så forsøk å flytte denne nummenheten rundt i kroppen ved hjelp av tankene og gjør dette så lenge du ønsker. Du vil etter hvert oppleve å føle kribling eller lett kløe. En følelse av å ha spindelvev i ansiktet eller en flue i pannen er heller ikke uvanlig.

Litt merkelig øvelse kanskje, men denne øvelsen vil hjelpe deg å øke din sensitivitet ovenfor følelser, om den gjentas jevnlig.

 

Øvelse for å utvikle klarhørsel :

Sett deg ned et rolig og behagelig sted, med føttene godt plantet til underlaget. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan spenninger løses opp og du begynner å slappe av. Be gjerne en bønn til din Guide. Fortell hva du skal gjøre og at du ønsker dens beskyttelse og hjelp under denne øvelsen.

Skru på radioen og tune inn til du hører en sprakende, hvesende lyd. Dette er kjent som ”White Noise”. Øvelsen fungerer best om du har hodetelefoner på, men det er ikke avgjørende for et godt resultat. Selv om du skulle føle det ubehagelig å lytte til dette, så forsøk en stund til, da denne øvelsen vil hjelp deg å styrke evnen til klarhørsel gjennom å stille inn på en annen frekvens. Etter hvert vil du kunne oppleve å høre hviskende stemmer, latter og lek er heller ikke uvanlig.

Gjenta øvelsen jevnlig. Ikke bli overrasket om du våkner midt på natten av at noen sier navnet ditt, dette betyr at din evne til klarhørsel utvikles. I begynnelsen kan du oppleve summing i ørene eller klikkelyder og lett trykk, dette er normalt og forsvinner med tiden.

Å lytte til lydene i naturen, vind, sjø eller vann i bevegelse, er også virkningsfultt ved utvikling av klarhørsel.

Disse øvelsene er utarbeidet av Monica Hauge ved mediumskap.no gjennom hennes jobb og utviklings sirkel. 

Klar-syn/hørsel/følelse

Klarsyn, klarfølelse og klarhørsel

Som barn er vi alle åpne for kontakt med den andre siden, men etter hvert som man blir eldre lukkes disse sansene ofte ned. Noen vil imidlertid fortsette å ha kanalen åpen og opplever åndeverdenen som like naturlig som den fysiske verden.

Vi besitter alle psykisk evner i større eller mindre grad. Det er også vanlig at en evne er mer fremtredende enn de andre, for eksempel kan man føle mye, men ”se” desto mindre. Dette har ikke nødvendigvis innvirkning på graden og kvaliteten av ”synskhet”. Et av de beste medium jeg kjenner, har for eksempel en godt utviklet klarhørsel og kan gjennom kommunikasjon med den andre siden levere et like detaljert bilde, som for eksempel en klarsynt.

Før du leser videre, vil jeg gjerne få påpeke at klarsyn, klarfølelse og klarhørsel, her er definert og sett i sammenheng med mediumskap. Det er for eksempel stor forskjell på å være klarsynt og det å være et klarsynt medium. En klarsynt verken ser eller kommuniserer med åndeverden, det gjør derimot et klarsynt medium.


Klarsyn                                                                                             

Clairvoyance – referer til evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler og/eller bilder, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Ved klarsyn mottas de psykiske inntrykkene ved hjelp av det 3. øye. Vi skiller mellom subjektiv (psykisk) og objektiv (fysisk) klarsyn. Subjektiv klarsyn innebærer at man ser farger, symboler, bilder og/eller filmer for sitt indre sinn. Denne formen for klarsyn er den mest vanlige, og det er også denne formen for klarsyn vi tar i bruk når vi mediterer eller visualiserer. Objektiv klarsyn innebærer at man faktisk ser ånden, som om den fysisk var tilstede. Lys(glimt), skygger og silhuett faller også inn under denne formeren for klarsyn.

Når et menneske utvikler klarsyn, ser de gjerne ånder som lys(glimt) eller skygger, og forstår ofte ikke hva som skjer. Etter hvert som man utvikler denne evnen, vil man kunne se dem tydeligere og persontrekkene trer gradvis frem, enten vi snakker om subjektiv eller objektivt klarsyn.

Å gjenkalle bildene man tar inn, er en av de utfordringene en klarsynt ofte møter på. Den klarsynte må ha utviklet forståelse for de bildene som mottas og gjengi disse så detaljert som mulig. Noen bilder er imidlertid vanskeligere enn andre å gjengi og/eller forklare. I slike tilfeller bør den klarsynte forsøke å forklare det bildet h*n ser for klienten, slik at de sammen kan komme frem til hva dette symboliserer. Det er viktig at man forstår sin oppgave, som er å viderebringe den informasjon som mottas, og ikke falle for fristelsen å tolke symboler og bilder for klienten.

Klarsyn er et begrep som er noe misforstått, og blir alt for ofte brukt til å beskrive andre måter å motta budskap på, som for eksempel klarfølelse, som er evnen til å føle energier. Klarsyn handler om evnen til å se, verken mer eller mindre. Er du en visuell person, dvs. at du lett kan tenke i bilder, har du et godt utgangspunkt for å utvikle evnen til klarsyn. Det er derimot viktig å huske at det er stor forskjell på å ha klarsyn og det å være klarsynt.

 

Klarfølelse

Klarfølelse – clairsentience – er den mest utbredte evnen blant psykiske evner, og referer til evnen til å motta informasjon i  form av følelser, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Ved klarfølelse mottas intrykkene hovedsaklig ved hjelp av  hjertesenteret, men også Solar Plexus er involvert, da magefølelsen - intuisjonen - har sitt hovedsete her.

Clairoma referer til evnen til å lukte ting, som ikke har en naturlig forklaring. Denne evnen blir ofte regnet som en form for klarfølelse, men i motsetning til klarfølelse er denne evnen spontan og derfor vanskelig å trene opp. Lukt oppstår vanligvis i urolige områder, dvs. områder med høy åndelig aktivitet, men kan også indikere at våre kjære på den andre siden er kommet for å hilse på. For eksempel bestemors parfyme, farfars tobakk, oldemors brød osv. Evnen til å smake - clairalience - hører også inn under klarfølelse.

En person som er klarfølt er vanligvis dyktig på psykometri, som referer til evnen til å avlese en gjenstands historie (les om psykometri under "spørsmål og svar". En klarfølt vil kunne føle andre menneskers emosjoner og plager/smerter på sin egen kropp, fysike og psykiske. Dersom vedkommende har mediale evner, vil h*n også fysisk kunne føle nærvær fra åndeverdenen, og på denne måten innhente informasjon om hvordan ånden gikk over, hva den ønsker å formidle osv., hvilket bidrar til å identifisere hvem ånden er.

Klarfølelse kan arte seg på flere måter. Den kan være direkte bundet til følelser i større eller mindre grad slik vi har sett ovenfor, men det er heller ikke uvanlig at man kan få en følelse av å ”bli” ånden man kommuniserer med. Man kan for eksempel kjenne at ansiktet forandrer seg, at kroppen krymper eller vokser. For å rydde eventuelle misforståelser av veien, understreker jeg at dette ikke dreier seg om en form for besettelse slik mange dessverre tror.

Det må heller ikke forveksles med transfigurasjon, som er en meget sjelden gave. Pr. i dag er det kun et navngitt medium i Norge, som besitter evnen til å transfigurere. Hun heter Tone Nilsen og er et medium oppdaget av selveste Marion Dampier-jeans. Når et medium transfigurerer, legger det seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet, som så tar form av ansiktet til ånden mediet har kontakt med.

 

Klarhørsel                                               

Klarhørsel – clairaudience – er en form for telepati, og referer til evnen til å motta informasjon i form av tanker, lyder og ord, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Vi skiller mellom subjektiv og objektiv klarhørsel. Subjektiv klarhørsel innebærer at man mottar budskap i form av tanker, som når man snakker med seg selv. Objektiv klarhørsel innebærer at man faktisk hører ånden snakke, som om den fysisk var til sted.

Svært mange mennesker har evnen til klarhørsel, men er uvitende om dette selv. Utfordringen består i å skille mellom det som kommer fra en selv, og det som kommer utenfra. De fleste har ved en eller flere anledninger opplevd å ha mottatt inspirasjon enten det er i form av en tanke eller en idé, men uten at de stiller spørsmålet om hvem eller hva som er kilden. Mange gode ideer kan ha oppstått som klarhørte budskap og/eller informasjon fra hjelpere, Guider, avdøde slektninger eller venner.

 

Klikk her for øvelser   

Vil rette en stor takk til Monica Hauge ved  mediumskap.no som har skrevet dette, og gitt tillatelse til at vi får bruke det her på siden.